کلاس های خصوصی

پکیج های خصوصی برای افرادی طراحی شده است که به دنبال فراگیری زبان انگلیسی در حداقل زمان می باشند. صدها زبان آموز در هر سال با شرکت در دوره های خصوصی موفقیت خود را تضمین می کنند

PRIVATE

CLASSES

همواره این باور غلط در ذهن برخی زبان آموزان وجود داشته که یادگیری زبان در کلاس های خصوصی به اندازه کلاس های عمومی و گروهی راندمان آموزشی ندارد، اما سال ها تجربه ما در آموزش ثابت کرده که می توان با برنامه ریزی دقیق آموزشی و استفاده از اساتید جوان و انگیزشی کلاسهای خصوصی با اثربخشی زیاد را برای زبان آموزان عزیز طراحی و اجرا نمود. کارنامه و رزومه صدها زبان آموز موفق در طی این سالها که با پکیج های خصوصی مرکز زبان گویا همراه بوده اند میتواند مهر تاییدی بر این ادعا باشد.

پکیج های خصوصی برای افرادی طراحی شده است که به دنبال فراگیری زبان انگلیسی در حداقل زمان میباشند. طی سالهای اخیر، تیم آموزشی مرکز زبان گویا پکیج های خصوصی خود را با هدف بهره وری در زمان و صرفه جویی در هزینه طراحی و برای علاقهمندان برگزار می نماید. چنانچه زمان شما به هر دلیلی محدود بوده و فرصت شرکت در کلاسهای عمومی ما را ندارید به شما توصیه می کنیم که در کلاسهای خصوصی ما شرکت کنید.

مزایای شرکت در کلاسهای خصوصی

 • فراگیری زبان و تمرین مکالمه با یک مدرس در طی یک دوره آموزشی
 • نظارت دقیق و پشتیبانی از سوی مدرس مربوطه و دفتر آموزش
 • نهایت بهره مندی از کلاس بطوریکه تمرکز کلاس کاملا بر روی زبان آموز می باشد
 • قرارگرفتن زبان آموز در معرض زبان انگلیسی بطور کامل توسط مدرس در طی برگزاری جلسات
 • رصد کردن نقاط ضعف و قوت زبان آموز و رفع مشکلات زبانی در لحظه
 • شرکت در کلاسها در زمان دلخواه زبان آموز
 • داشتن کلاس با مدرس دلخواه
 • صرفه جویی در وقت و هزینه
Touchstone
Touchstone

به چه افرادی کلاس خصوصی توصیه میگردد؟

 • دانشجویانی که جهت ادامه تحصیل نیازمند نمره IELTS/TOEFL/MSRT/EPT در مدت زمان محدود هستند
 • افراد شاغل که مشغله ی کاری اجازه شرکت در کلاسهای عمومی بصورت منظم و مداوم را به آنها نمی دهد
 • افرادیکه احساس می کنند روش یادگیریشان (Learning style) با شرکت در کلاس خصوصی تطابق بیشتری دارد
 • گروههای دوستانه و فامیلی ۲ تا ۵ نفره که تمایل به شرکت در یک کلاس را با یکدیگر دارند

LEARM FOR A BETTER

FUTURE

PRIVATE

CLASSES