برنامه کلاسهای ترمیک بزرگسال - ترم زمستان- شعبه کیان آباد