دوره های آموزشی : PTE

PTE

PTE یکی از آزمون های زبان  در دنیا است که همانند  TOEFL  و IELTS دارای
اعتبار جهانی بوده و برای اکثر کشور ها برای ادامه تحصیل و مهاجرت معتبر می باشد .
این آزمون را موسسه PEARSON که ناشر انتشارات LONGMAN می باشد برگزار کرده و
علاقه مندانی که به دنبال تحصیل در کشور های مختلف و یا مهاجرت به استرالیا هستند
 می توانند از این آزمون استفاده کنند.
البته باید بدانید که برای ادامه تحصیل تمامی دانشگاه های دنیا  این مدرک
 را مثل IELTS و TOEFL قبول ندارند و حتی بعضی از دانشگاه ها در دنیا ممکن
است برای بعضی از رشته ها و با مقاطع تحصیلی خاص این مدرک را قبول کنند.