دوره های آموزشی : MOCK EXAM

MOCK EXAM

این آزمون همان امتحان اصلی بین المللی زبان است که به شکل آزمایشی و برای سنجش میزان معلومات
زبان آموزان در مقایسه با استاندارد های جهانی و سایر زبان آموزانی که در سطح دنیا مشغول فراگیری
زبان انگلیسی هستند و نیز سنجش میزان آمادگی داوطلبان قبل از شرکت در آزمون اصلی برگزار می گردد.
بخشی از مزایای برگزاری امتحانات MOCK :
افزایش اعتماد به نفس زبان آموزان
سنجش بی طرفانه افراد با یک مقیاس واحد استاندارد در مقایسه با کلیه افرادی که در دنیا
 در حال فراگیری زبان انگلیسی  هستند .
ارزان بودن ! هزینه شرکت در این آزمون ها قابل مقایسه با هزینه آزمون های اصلی نیست.
این امتحانات بهترین راه سنجش میزان آمادگی افراد قبل از شرکت در امتحانات اصلی است.
برای افرادی که به هر دلیل تمایلی به شرکت در امتحانات اصلی ندارند اما مایلند سطح معلومات زبان خود
را با شاخص استانداردی بسنجند ، این امتحانات بهترین گزینه می باشند.