قرارداد آموزشی

مرکز زبان گویا دوره های عمومی و تخصصی زبان انگلیسی را برای مدیران ، کارمندان و مسئولین ارشد شرکت ها و ادارات برگزار می کند. ما با برنامه ریزی دقیق و بر اساس نیاز شما از یادگیری زبان دوره های کاربردی و خاص را طراحی و در محل شرکت و یا ساختمان اداره ی شما برگزار می کنیم چنانچه فرصت شرکت در کلاس های ما را در داخل موسسه را ندارید می توانید با همکارانتان یکی از دوره های زیر را انتخاب و شروع کنید.

- دوره ی آموزش زبان عمومی (چهار مهارتی)

- دوره آمادگی آزمون های بین المللی

- دوره های فقط مکالمه با سیستم Touchstone

- دوره مکالمه تجاری

- دوره های مکاتبات تجاری و نامه نگاری

- دوره های فنون مذاکره و فروش

- دوره منشی گری

- دوره های نفت – گاز – پتروشیمی

- دوره های پزشکی – پرستاری – مهندسی